Pregled uporabe zdravil

Zaradi staranja prebivalstva se povečuje delež kroničnih bolnikov, ki dnevno jemljejo več zdravil. Farmacevti si vse bolj prizadevamo, da bi tem bolnikom omogočili izboljšano zdravljenje z zdravili, zato se v okviru lekarniške zbornice vršijo aktivnosti za vpeljavo novih storitev v vsakdanjo prakso. K storitvi pregleda uporabe zdravil smo pristopili tudi v Lekarni Kočevje.

Pregled uporabe zdravil izvajamo po predpisanem postopku, ki je za vse lekarne enak. Cilj te storitve je optimizirati in racionalizirati uporabo zdravil in na ta način izboljšati oziroma vzdrževati pacientovo z zdravjem povezano kakovost življenja.

Na storitev povabimo paciente, pri katerih zaznamo, da zdravil ne jemljejo redno oziroma jih tudi redno ne dvigujejo (ne prihajajo po zdravila na tri mesece, čeprav bi to morali). Za storitev se lahko odločijo tudi pacienti sami, če imajo težave povezane z zdravili ali pa za to zaprosijo sorodniki, ki ugotavljajo, da zdravljenje z zdravili ne poteka tako, kot bi bilo potrebno. Pacienta pa lahko na pogovor s farmacevtom napoti tudi njegov izbrani zdravnik.

Še posebej je storitev pregleda uporabe zdravil lahko koristna pri pacientih, ki:

 • se zdravijo z več zdravil (polifarmakoterapija);
 • imajo kompleksne režime zdravljenja ali več odmerkov zdravil na dan;
 • uporabljajo zdravila z zahtevnejšim načinom uporabe (na primer inhalacijska zdravila);
 • imajo težave z vodljivostjo in sodelovanjem;
 • jemljejo zdravila z velikim tveganjem za neželene dogodke zdravljenja z zdravili;
 • navajajo simptome in znake, ki nakazujejo na neželene učinke zdravil;
 • je pri njih v zadnjih 3 mesecih prišlo do večjih sprememb v režimu uporabe zdravil;
 • zdravila jim predpisuje več različnih predpisovalcev;
 • so bili pred kratkim odpuščeni iz bolnice;
 • so oskrbovanci doma starejših občanov;
 • uporabljajo številne izdelke za samozdravljenje in
 • so osebe s posebnimi potrebami (imajo težave z učenjem ali razumevanjem, imajo težave z vidom ali sluhom, imajo težave s požiranjem, imajo težavo s komunikacijo, imajo specifične prehranske potrebe….).

Na pregled uporabe zdravil se je potrebno predhodno naročiti. Pred samim pogovorom pregledamo podatke z vidika uporabljenih zdravil oziroma z vidika pacientovih težav. Pripravimo si gradivo za razgovor in osnutek osebne kartice zdravil.

Na začetku pacient podpiše pisno privolitev, s katero se strinja, da storitev opravimo, njegove podatke zbiramo, obdelujemo in se po potrebi posvetujemo z njegovim izbranim zdravnikom. Nato s strukturiranim pogovorom preverimo pacientovo seznanjenost z namenom in načinom uporabe zdravil, sodelovanjem pri zdravljenju z zdravili ter neželene učinke, ki so se izrazili. Poleg zdravil na recept upoštevamo tudi zdravila brez recepta, prehranska dopolnila in druge izdelke za samozdravljenje. Tekom pogovora izdelamo zapis – osebno kartico zdravil, ki ga izročimo pacientu. Kartica služi kot pomoč pri vsakodnevnem jemanju zdravil, zelo je dobrodošla tudi pri obisku specialistov in pri odhodu v bolnišnico, saj so tako zbrani vsi podatki o zdravilih, ki jih pacient jemlje.

Do sedaj smo opravili že kar nekaj pregledov uporabe zdravil. Odkrili smo veliko nepravilnosti, ki lahko vplivajo na zdravljenje z zdravili oziroma odvračajo pacienta od redne uporabe zdravil. Največkrat se da težavo rešiti že z majhno spremembo v režimu zdravljenja, ki se nam farmacevtom in zdravnikom zdi samoumevna in jo posebej ne poudarjamo, za bolnika pa predstavlja oviro, ki je sam ne zna rešiti. V upanju, da bi skupaj razrešili čim več takih ovir in povečali kakovost zdravljenja z zdravili, vas vabimo na pregled uporabe zdravil.

 

Pripravila: Polona Benedik, mag. farm., spec.

KAKO VAM LAHKO
POMAGAMO DANES?

Imate vprašanje na katerega ne najdete odgovora?

Vprašajte farmacevta

Izpostavljeni nasveti farmacevta

Lasten razvoj formulacij             ...
 Zdravstvene težave moških           ...
Ko sem se lotila pisanja tega članka, se je zdela na prvi pogled to zelo lahka...