Predstavitev lekarne

Lekarniška dejavnost ima na Kočevskem že dolgoletno tradicijo, saj je iz arhivskih dokumentov razvidno, da se je dejavnost prodaje zdravil v Kočevju začela že leta 1945. Tedaj je bila ustanovljena »Lekarna«, ki je imela svoj sedež na Trgu 3. oktobra št. 11 v Kočevju.

Delovno organizacijo pod imenom LEKARNA KOČEVJE - RIBNICA, s sedežem v Kočevju, je ustanovil Okrajni ljudski odbor leta 1953, v sodni register pa je bila vpisana leta 1966.

S 01.01.1974 je bila konstituirana delovna organizacija brez temeljnih organizacij združenega dela z nazivom Lekarna Kočevje, p.o. Kočevje, Trg zbora odposlancev 72. Lekarna je imela v svoji sestavi strokovno enoto Ribnica, ki je imela depo zdravil v Sodražici (kasneje lekarniška postaja Sodražica).

Skupščina občine Kočevje je v letu 1974 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Kočevje, s sedežem na Trgu zbora odposlancev 72 v Kočevju.
Na sedanji lokaciji Lekarna Kočevje posluje od leta 2001.
Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti in je podrobneje urejena z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Skladno z določbo 1. odstavka 1. člena Zakona o lekarniški dejavnosti je lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Obseg oskrbe z zdravili vključuje izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. Lekarniška dejavnost se opravlja v lekarnah in njihovih podružnicah.

Poleg lekarniške dejavnosti opravlja Lekarna Kočevje še naslednje dejavnosti:

  • preskrba s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
  • izdajanje veterinarskih zdravil;
  • svetovanje pri predpisovanju, izdaji in uporabi zdravil;
  • zdravstveno – vzgojno izobraževalno dejavnost.

Lekarniška dejavnost je javna služba, saj gre za dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in s katero se prebivalstvu zagotavljajo zdravila, ki so nenadomestljiv pogoj za zagotavljanje z zakonom določenega obsega zdravstvenega varstva.

Lekarna Kočevje je z odločbo Ministrstva za zdravje verificirana za opravljanje lekarniške dejavnosti in tudi izpolnjuje pogoje za organiziranje priročnih zalog zdravil v zdravstvenih postajah v Osilnici, Vas-Fari in Predgradu.
Lekarna Kočevje je v letu 2011 pridobila tudi naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov.

KAKO VAM LAHKO
POMAGAMO DANES?

Imate vprašanje na katerega ne najdete odgovora?

Vprašajte farmacevta

Izpostavljeni nasveti farmacevta

Lasten razvoj formulacij             ...
 Zdravstvene težave moških           ...
Ko sem se lotila pisanja tega članka, se je zdela na prvi pogled to zelo lahka...