Poslanstvo, vizija in politika kakovosti

 

Poslanstvo in vizija lekarne

 

Prepoznani smo kot prvi in najbolj dostopen partner uporabnikom zdravstvenih storitev.

Poleg izdelkov uporabnikom nudimo kakovostne lekarniške storitve ter gradimo na zaupanju in strokovnosti.

Z znanjem in kakovostnim izvajanjem osebne lekarniške obravnave smo ključni partner uporabnikom pri ohranjanju

zdravja ter učinkovitega, varnega in kakovostnega zdravljenja z zdravili.

Zaposleni in njihovo znanje odločajo o konkurenčnosti in odličnosti zavoda.

Z znanjem in pristopom zagotavljamo ustanovam in posameznikom farmakoterapevtsko

in farmakoekonomsko optimalno uporabo zdravil.

Razvijamo partnerske odnose z ustanoviteljem, zavarovalnicami

in drugimi deležniki za uresničevanje poslanstva Lekarne Kočevje.

Napredek in rast dosegamo z neprestanim izboljševanjem procesov vodenja kakovosti, z razvojem politik in strategij,

z upravljanjem virov in procesov, s partnerskim sodelovanjem in z razvojem zaposlenih.

Poslovno odličnost razumemo kot umetnost ustvarjanja zadovoljnih kupcev, kompetentnih in zadovoljnih zaposlenih,

hkrati pa je to naša veščina spodbujanja družbene odgovornosti.

 

Politika kakovosti

  • stalen proces izboljšav sistema vodenja kakovosti,
  • upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev,
  • nenehno izboljševanje naših storitev,
  • stalna skrb za varovanje in ohranjanje zdravja,
  • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
  • ohranjanje kakovostnega sistema varnosti in zdravja pri delu za preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar,
  • stalno izboljševanje komunikacij,
  • posvetovanje in sodelovanje z zaposlenimi.

 

 

Magdalena Petković, mag.farm., direktorica

KAKO VAM LAHKO
POMAGAMO DANES?

Imate vprašanje na katerega ne najdete odgovora?

Vprašajte farmacevta

Izpostavljeni nasveti farmacevta

Lasten razvoj formulacij             ...
 Zdravstvene težave moških           ...
Ko sem se lotila pisanja tega članka, se je zdela na prvi pogled to zelo lahka...